3 400 000 CZK
Prodáno
Prodej stavebního pozemku, 866 m2, Babice u Říčan, Praha - východ

Informace o nemovitosti

Prodej pozemku o výměře 866 m2 vhodného pro stavbu samostatného rodinného domu, na který je nyní k dispozici vypracovaná studie včetně průvodní zprávy. V okolí jsou převážně rodinné domy. Pozemek je rovinatý, z jižní a východní strany přístupný po místní komunikaci (na východě ulice Matějková, na jihu ulice Lomená), ze západu sousedí s pozemkem rodinného domu. Severní okraj tvoří pozemek se způsobem využití „koryto vodního toku přirozené“ patřící obci. Územně plánovací dokumentace: parcela se nachází v katastrálním území Babice, výstavba na ní se tady řídí Územním plánem obce v aktuálním znění, který pro ni určuje využití jako OV – všeobecně obytné. „Funkční využití: Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech.“ Umístění orientace a odstupy: studie počítá, že stavba je umístěna do jihovýchodní části pozemku rovnoběžně s ulicí Matějková a odstupem od hrany této ulice 4 m. Stavba je situována tak, aby zastavěnou plochou nikde nebyla kolmému průmětu nadzemního vedení NN blíže než 4 m. Objem odpovídá okolní zástavbě. Dle platných vyhlášek jsou vyžadovány odstupy 7 m od dalších rodinných domů a 2 m od hranice pozemku. Odstup od nejbližší hranice pozemku jsou minimálně 4 m, odstup od nejbližšího RD je 15 m. Požadavky jsou splněny. Výška a podlažnost: návrh stavby je jednopodlažní, nepodsklepené, se sedlovou střechou o sklonu 30°, hřeben střechy je ve výšce 5,6 m nad zemí. Parkování: dle platných předpisů jsou pro bytovou jednotku nad 100 m2 v rodinném domě vyžadovány minimálně 2 parkovací místa. Objekt disponuje jedním garážovým stáním a dvěma venkovními. Požadavek je splněn. Technické sítě: nápojná místa nejbližších sítí jsou umístěná na okolních pozemcích. Technické zařízení: vodovod - bude řešeno napojením na veřejný vodovod; kanalizace – splašková, bude řešeno napojením na kanalizační systém obce.  Likvidace dešťových vod: dešťové vody budou zadržovány a likvidovány vsakem na pozemku vlastníka.  Elektro – silnoproud: bude řešeno napojením veřejné vedení, na které bude objekt připojen novou přípojkou z místního vedení. Elektro – slaboproud: objekt bude vybaven rozvody telefonu, dat a TV/rozhlasu. Elektro – hromosvod: bude instalován nový pasivní hromosvod vč. uzemnění. Vytápění: zdrojem tepla bude tepelné plynový kotel se zásobníkem TV. Umístění bude v technické místnosti. Vytápění bude řešené podlahovým topením. Internet, televize – uvažováno osazení antény na střechu objektu.

Parametry nemovitosti

Typ:
Prodej
Kategorie:
Pozemky
Podkategorie:
Ostatní - Pozemky
Plocha pozemku:
866
Cena za jednotku:
za nemovitost
Město:
Babice
Ulice:
Lomená

Makléř nemovitosti

Petr Palšovič
Tel.: +420 724 384 516
Email: palsovic@itc-real.com
Zpět
Telefon
+420 602 221 078
Email
ishihara@itc-real.com
Adresa
Sázavská 8,
Praha 2 - Vinohrady